J. angielski i niemiecki- trochę fałszu

Tym razem zaprezentuję wam wybrane przykłady wyrazów, które wyglądają w obu językach bardzo podobnie, a znaczą coś innego. Bądźcie więc czujni 🙂

 J. ANGIELSKI + tłumaczenie  J. NIEMIECKI+ tłumaczenie
 bald- łysy

map- mapa

gift- prezent, upominek, dar

hell- piekło

novel- powieść

pregnant- w ciąży

rate- wskaźnik, taryfa

spare- zapasowy, dodatkowy

stool- taboret

sensible- rozsądny

sympathetic- współczujący

brave- dzielny

also- także

art- sztuka

become- zostać, stać się

handy- poręczny

spend- spędzać, wydawać

 bald- wkrótce

die Mappe- teczka

das Gift- trucizna

hell- jasny

die Novelle-nowela

prägnant- zwięźle, trafnie

die Rate- rata

sparen- oszczędzać

der Stuhl- krzesło

sensibel- wrażliwy

sympathisch- sympatyczny

brav- grzeczny

also- więc

die Art-sposób, rodzaj

bekommen- dostać

das Handy- telefon komórkowy

spenden- ofiarować

J. angielski i niemiecki- liczne podobieństwa

Język angielski i niemiecki należą do grupy  języków germańskich, więc istnieje między nimi całkiem sporo podobieństw, szczególnie w zakresie słownictwa. Oto wybrane przeze mnie przykłady:

 

 J. ANGIELSKI  J. NIEMIECKI
name

person

address

young

old

nation

nationality

job

altar

religion

family

cousin

character

friend

intelligent

intelligence

nervous

tolerance

hair

brown

long

room

couch

garden

sofa

bed

comfort

lamp

glass

wash

oil

coal

cold

warm

guest

modern

new

vase

loud

ocean

bull

grass

elephant

rose

giraffe

fish

tiger

frost

insect

fresh

mild

summer

winter

tourist

transport

butter

hunger

herring

orange

sour

market

gold

word

arm

finger

toilet

pill

good

interesting

learn

English

test

correct

theatre

ball

book

angel

ice

hammer

house

mouse

Spanish

hand

here

can

station

rice

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

 der Name

die Person

die Adresse

jung

alt

die Nation

die Nationalität

der Job

der Altar

die Religion

die Familie

der Cousin

der Charakter

der Freund

intelligent

die Intelligenz

nervös

die Toleranz

das Haar

braun

lang

der Raum

die Couch

der Garten

das Sofa

das Bett

der Comfort

die Lampe

das Glas

waschen

das Öl

die Kohle

kalt

warm

der Gast

modern

neu

die Vase

laut

der Ozean

der Bulle

das Grass

der Elefant

die Rose

die Giraffe

der Fisch

der Tiger

der Frost

das Insekt

frisch

mild

der Sommer

der Winter

der Tourist

der Transport

die Butter

der Hunger

der Hering

die Orange

sauer

der Markt

das Gold

das Wort

der Arm

der Finger

die Toilette

die Pille

gut

interessant

lernen

Englisch

der Test

korrekt

das Theater

der Ball

das Buch

der Engel

das Eis

der Hammer

das Haus

die Maus

Spanisch

die Hand

hier

kann

die Station

der Reis

der Januar

der Februar

der März

der April

der Mai

der Juni

der Juli

der August

der September

der Oktober

der November

der Dezember